საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

 • ტელ: +995 599733306
 • Email: gedebate@gmail.com

დებატები უკეთესი განათლებისთვის

დებატები უკეთესი განათლებისთვის

დებატები უკეთესი განათლებისთვის

 

პროექტის ძირითადი მიზანია მოსწავლეებში თავისუფალი და დამოუკიდებელი მოქალაქის უნარების განვითარება ერთის მხრივ, მათი საგანმანათლებლო დებატების პროცესში ჩართულობისა და დებატკლუბის ქსელის განვითარების გზით და მეორეს მხრივ, ადგილობრივი პედაგოგების პროფესიული განვითარების საშუალებით. პროექტი მოიცავს სკოლის მასწავლებლების და მოსწავლეების მომზადებას არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საერთაშორისო სასწავლო ინსტრუმენტის, ფორმალური დებატების ტექნიკის კუთხით.

 

პროექტი ორიენტირებულია მომავალ თაობაში ისეთი უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა კონსტრუქციული მსჯელობა, არგუმენტაცია, მასალების მოძიება, ორატორობა, გუნდურობა, დროის მართვა, ოპონენტის პატივისცემა, რაც  ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ სფეროში მოღვაწეობის დროს გამოადგება.

 

პროექტის ამოცანები და საქმიანობის მიმართულებებია:

 

 • საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დებატების კლუბების გახსნა/გაძლიერება
 • მასწავლებლებისა და მოსწავლეების მომზადება დებატების ტექნიკაში
 • დებატკლუბის წევრების მონაწილეობა დებატების ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებსა და ფორუმებში
 • საჯარო გამოსვლების სწავლება მოსწავლეებისათვის და რეგიონული და ეროვნული კონკურსების ჩატარება ამ მიმართულებით
 • სპეციალური სასწავლო პროგრამის შექმნა და დანერგვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის

სპეციალური კვლევის ორგანიზება არაფორმალური დებატებისა და საგანმანათლებლო პროცესზე ზემოქმედების შესაფასებლად

 

პროექტის ძირითადი მიზანია მოსწავლეებში თავისუფალი და დამოუკიდებელი მოქალაქის უნარების განვითარება ერთის მხრივ, მათი საგანმანათლებლო დებატების პროცესში ჩართულობისა და დებატკლუბის ქსელის განვითარების გზით და მეორეს მხრივ, ადგილობრივი პედაგოგების პროფესიული განვითარების საშუალებით. პროექტი მოიცავს სკოლის მასწავლებლების და მოსწავლეების მომზადებას არაფორმალური განათლების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საერთაშორისო სასწავლო ინსტრუმენტის, ფორმალური დებატების ტექნიკის კუთხით.

 

პროექტი ორიენტირებულია მომავალ თაობაში ისეთი უნარების განვითარებაზე, როგორიცაა კონსტრუქციული მსჯელობა, არგუმენტაცია, მასალების მოძიება, ორატორობა, გუნდურობა, დროის მართვა, ოპონენტის პატივისცემა, რაც  ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ სფეროში მოღვაწეობის დროს გამოადგება.

 

პროექტის ამოცანები და საქმიანობის მიმართულებებია:

 

 • საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დებატების კლუბების გახსნა/გაძლიერება
 • მასწავლებლებისა და მოსწავლეების მომზადება დებატების ტექნიკაში
 • დებატკლუბის წევრების მონაწილეობა დებატების ადგილობრივ და საერთაშორისო ტურნირებსა და ფორუმებში
 • საჯარო გამოსვლების სწავლება მოსწავლეებისათვის და რეგიონული და ეროვნული კონკურსების ჩატარება ამ მიმართულებით
 • სპეციალური სასწავლო პროგრამის შექმნა და დანერგვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის

სპეციალური კვლევის ორგანიზება არაფორმალური დებატებისა და საგანმანათლებლო პროცესზე ზემოქმედების შესაფასებლად