საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

საკანონმდებლო მაცნეს დებატების კლუბი

2018 წლიდან  სსიპ „საკანონმდებლო მაცნეს“ მხარდაჭერით აქტიურად ფუნქციონირებს მაცნეს დებატების კლუბი, რომელშიც გაწევრიანებული არიან  თბილისის  სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტების სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები. კლუბში გაწევრიანება ხდება ყოველწლიურად კონკურსისა და გასაუბრების გზით, კლუბის შეხვედრები იმართება სისტემატიურად ყოველკვირეული დატვირთვით.

საკანონმდებლო მაცნეს დებატების კლუბის მიზანია მომავალმა  სამართალმცოდნეებმა  შეისწავლონ დებატების ტექნიკა და საჯარო გამოსვლების ხელოვნება, განივითარონ პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები,  გამოიმუშაონ  გუნდური მუშაობის კულტურა.