საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

ილიას სახელმწოფო უნივერსიტეტის დებატების კლუბი

2011 წლიდან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში წარმატებულად ფუნქციონირებს  დებატების კლუბი, სადაც ყოველწლიურად ხდება სტუდენტების შერჩევა კონკურსის გზით. მათ უტარდებათ სისტემატიური შეხვედრები და ეუფლებიან ფორმალური დებატების ტექნიკას.

კლუბის წევრები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საჯარო დებატებში, ეროვნულ და საერთაშორისო ფორუმებში, სკოლის მოსწავლეებთან მუშაობის პროცესში.

კლუბის მიზანს წარმოადგენს სტუდენტების მრავალმხრივი განათლების ხელშეწყობა და საზოგადოებრივ საქმიანობაში მათი აქტიური ჩართვა.