საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

საწრეო მუშაობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 2019 წელი

საწრეო მუშაობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 2019 წელი

საწრეო მუშაობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში 2019 წელი

2019 წელს საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა პრექტი: საწრეო მუშაობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა  მათემატიკის, წიგნიერების და ხელოვნება-კულტურის წრეები, რომელშიც ჩართული იყვნენ ყაზგების მუნიციპალიტეტში შემავალი 6 საჯარო სკოლის VII-X კლასების მოსწავლეები და პედაგოგები.

2019 წელს საქართველოს განათლების,  მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მხარდაჭერით განხორციელდა პრექტი: საწრეო მუშაობა ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა  მათემატიკის, წიგნიერების და ხელოვნება-კულტურის წრეები, რომელშიც ჩართული იყვნენ ყაზგების მუნიციპალიტეტში შემავალი 6 საჯარო სკოლის VII-X კლასების მოსწავლეები და პედაგოგები.