საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

 • ტელ: +995 599733306
 • Email: gedebate@gmail.com

საუნივერსიტეტო პროექტი 2013 -დებატები ცვლილებისთვის

საუნივერსიტეტო პროექტი 2013 -დებატები ცვლილებისთვის

საუნივერსიტეტო პროექტი 2013 -დებატები ცვლილებისთვის

“მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის”( CIPDD) მხარდაჭერით  2013 განხორციელდა  საუნივერსიტეტო პროექტი: “დებატები ცვილებებისათვის”, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ თბილისის შემდეგი უნივერსიტეტების სტუდენტები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

პროექტი მიზნად ისახავდა სტუდენტების პიროვნული განვითარების ხელშეწყობას, მათთვის დებატების სწავლების გზით სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებსა და პრობლემებზე საჯარო დისკუსიის არსებობის უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში მოხდა სტუდენტების მომზადება დებატების ტექნიკაში, დებატების კლუბების გახსნა საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის წარმომადგენლების ხელმძღვანელობით და საჯარო დებატების ორგანიზება.

პროექტი სტუდენტური დებატების რესპუბლიკური ტუნირით დასრულდა. გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი და საუკეთესო მოდებატეები, რომლებსაც გადაეცათ სერთიფიკატები და პრიზები.

 

“მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის”( CIPDD) მხარდაჭერით  2013 განხორციელდა  საუნივერსიტეტო პროექტი: “დებატები ცვილებებისათვის”, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ თბილისის შემდეგი უნივერსიტეტების სტუდენტები:

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 • გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი
 • შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.

პროექტი მიზნად ისახავდა სტუდენტების პიროვნული განვითარების ხელშეწყობას, მათთვის დებატების სწავლების გზით სხვადასხვა აქტუალურ საკითხებსა და პრობლემებზე საჯარო დისკუსიის არსებობის უზრუნველყოფას. პროექტის ფარგლებში მოხდა სტუდენტების მომზადება დებატების ტექნიკაში, დებატების კლუბების გახსნა საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტის წარმომადგენლების ხელმძღვანელობით და საჯარო დებატების ორგანიზება.

პროექტი სტუდენტური დებატების რესპუბლიკური ტუნირით დასრულდა. გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი და საუკეთესო მოდებატეები, რომლებსაც გადაეცათ სერთიფიკატები და პრიზები.