საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

რეგიონული კლუბების/წრეების პლატფორმა 2017 წელი

რეგიონული კლუბების/წრეების პლატფორმა 2017 წელი

რეგიონული კლუბების/წრეების პლატფორმა 2017 წელი

2017 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი:  “რეგიონული კლუბების/წრეების პლატფორმა”
პროექტი მიზნად ისახავდა საკლუბო/საწრეო საქმიანობის განვითარებას დასავლეთ და აღმოსალეთ საქართველოს სკოლებში, მოსწავლეთა თვითრიალიზაციის ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სასკოლო აქტივობებში და ამ გზით სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას. პროექტის ფარგლებში გაიმართა ტრენინგები სასკოლო კლუბების მართვის შესახებ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს სკოლების  ადმინისტრაციასთან, უფროს და წამყვანი მასწავლებლებთან. სულ შეირჩა და გადამზადდა 500 მონაწილე, მოხდა მათი მუშაობის სუპერვიზირება.

პროექტის წარმატებულ 200-მდე პედაგოგს გადაეცა ცნობა, რომლის საფუძველზეც მიენიჭათ დამატებითი კრედიტქულა.
გამოვლინდა 2017 წლის 100 საუკეთესო კლუბის ხელმძღვანელი დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს 500 მასწავლებლიდან.
10 სკოლას გადაეცა მადლობის სიგელი-სკოლის ბაზაზე საკლუბო საქმიანობის განსაკუთრებული ხელწყობისათვის.
10 პედაგოგს გადაეცა სერტიფიკატი საუკეთესო ვიდეომეცადინეობების წარმართვისათვის.

 

2017 წელს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი:  “რეგიონული კლუბების/წრეების პლატფორმა”
პროექტი მიზნად ისახავდა საკლუბო/საწრეო საქმიანობის განვითარებას დასავლეთ და აღმოსალეთ საქართველოს სკოლებში, მოსწავლეთა თვითრიალიზაციის ხელშეწყობას, მათ ჩართვას სასკოლო აქტივობებში და ამ გზით სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას. პროექტის ფარგლებში გაიმართა ტრენინგები სასკოლო კლუბების მართვის შესახებ აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს სკოლების  ადმინისტრაციასთან, უფროს და წამყვანი მასწავლებლებთან. სულ შეირჩა და გადამზადდა 500 მონაწილე, მოხდა მათი მუშაობის სუპერვიზირება.

პროექტის წარმატებულ 200-მდე პედაგოგს გადაეცა ცნობა, რომლის საფუძველზეც მიენიჭათ დამატებითი კრედიტქულა.
გამოვლინდა 2017 წლის 100 საუკეთესო კლუბის ხელმძღვანელი დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს 500 მასწავლებლიდან.
10 სკოლას გადაეცა მადლობის სიგელი-სკოლის ბაზაზე საკლუბო საქმიანობის განსაკუთრებული ხელწყობისათვის.
10 პედაგოგს გადაეცა სერტიფიკატი საუკეთესო ვიდეომეცადინეობების წარმართვისათვის.