საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

მომავლის სკოლის დებატების კლუბი

მომავლის სკოლის დებატების კლუბი

მომავლის სკოლის დებატების კლუბი

2018 წლიდან მომავლის სკოლაში ფუნქციონირებს დებატების კლუბი, რომელშიც გაწევრიანებულნი არიან საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, რომლებიც ეუფლებიან ფორმალურ დებატებს. კლუბის შეხვედრები იმართება ყოველკვირეული დატვირთვით.

კლუბის მიზანია მოსწავლეების პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა  ფორმალური დებატების სწავლების გზით.

კლუბის არსებობის მანძილზე  მის წევრებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული ეროვნულ ტურნირში და საჯარო დებატებში.

 

2018 წლიდან მომავლის სკოლაში ფუნქციონირებს დებატების კლუბი, რომელშიც გაწევრიანებულნი არიან საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები, რომლებიც ეუფლებიან ფორმალურ დებატებს. კლუბის შეხვედრები იმართება ყოველკვირეული დატვირთვით.

კლუბის მიზანია მოსწავლეების პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა  ფორმალური დებატების სწავლების გზით.

კლუბის არსებობის მანძილზე  მის წევრებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული ეროვნულ ტურნირში და საჯარო დებატებში.