საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

 • ტელ: +995 599733306
 • Email: gedebate@gmail.com

დებატების კლუბები კახეთში 2014

დებატების კლუბები კახეთში 2014

დებატების კლუბები კახეთში 2014

world vision-ის კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 2014 წლიდან ფუნქციონირებდა დებატების კლუბები თელავისა და გურჯაანის მუნიცპალიტეტებში.

პროექტი 2019 წლამდე გაგრძელდა და მის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

 • ჩამოყალობდა გრძელვადიანი მუდმივმოქმედი დებატების კლუბები
 • მოხდა პედაგოგების გადამზადება კლუბების ხელმძღვანელის პოზიციაზე
 • ჩატარდა ზამთრის დებატების ბანაკი
 • გაიმართა 10-მდე  საჩვენებელი საჯარო დებატები
 • ჩატარდა 5 რეგიონული ტურნირი
 • განხორციელდა ადვოკატირება დებატების სასწავლო საგნად ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში დანერგვასთან დაკავშირებით.  

ყოველწლიურად კახეთის რეგიონული ტურნირის გამარჯვებული გუნდი და საუკეთესო მოდებატეები, მონაწილეობას იღებენ  დებატების ეროვნულ ტურნირში.

world vision-ის კახეთის სამხარეო განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით 2014 წლიდან ფუნქციონირებდა დებატების კლუბები თელავისა და გურჯაანის მუნიცპალიტეტებში.

პროექტი 2019 წლამდე გაგრძელდა და მის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

 • ჩამოყალობდა გრძელვადიანი მუდმივმოქმედი დებატების კლუბები
 • მოხდა პედაგოგების გადამზადება კლუბების ხელმძღვანელის პოზიციაზე
 • ჩატარდა ზამთრის დებატების ბანაკი
 • გაიმართა 10-მდე  საჩვენებელი საჯარო დებატები
 • ჩატარდა 5 რეგიონული ტურნირი
 • განხორციელდა ადვოკატირება დებატების სასწავლო საგნად ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში დანერგვასთან დაკავშირებით.  

ყოველწლიურად კახეთის რეგიონული ტურნირის გამარჯვებული გუნდი და საუკეთესო მოდებატეები, მონაწილეობას იღებენ  დებატების ეროვნულ ტურნირში.