საქართველოს დებატებისა და განათლების ინსტიტუტი

  • ტელ: +995 599733306
  • Email: gedebate@gmail.com

2017 წლის ფოკუსჯგუფები განათლების შესახებ

2017 წელს კოალიციის “განათლება ყველასათვის-საქართველო” მხარდაჭერით ჩატარდა ფოკუსჯგუფები მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომლის მიზანიც იყო:

გამოკვეთილიყო მონაწილეთა მოსაზრებები ადგილობრივ დონეზე ზოგად განათლებაში არსებული გამოწვევების/პრობლემების შესახე; განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულიყო სკოლის მართვის პროცესებში მშობელთა თანამონაწილეობაზე; მშობელთა ჩართულობის კუთხით გამოიკვეთილიყო  კარგი პრაქტიკის მაგალითები.

კვლევის დასრულების შემდეგ მოხდა მისი შედეგების გამოქვეყნება და ფართო აუდიტორიისთვის გაცნობა.